Variant A

Variant B

Priemysel

Tu sa varianty veľmi nelíšia. Oba navrhujú rozvoj oblastí s priemyselnou funkciou tam, kde už existujú dobré dopravné napojenia.

Keďže sa v súčasnosti medzinárodná doprava sústreďuje na letisko, železnicu a cestu prvej triedy na juhu, Koncept územného plánu taktiež navrhuje umiestňovanie priemyselných plôch na juh mesta.

Iba mapa

Zobraziť všetko

Vrstvy

Skryť vrstvy

Info

Skryť info

Variant A

Variant B