Variant A

Variant B

Kompaktné mesto

Variant A aj B definuje v rámci mesta mnoho nevyužívaných území a to hlavne tam, kde sa už nachádza potrebná technická infraštruktúra.

Hlavnými lokalitami rozvoja sú územia starej Magnezitky, baňa Bankov, Pri bitúnku a nevyužité plochy okolo železnice a Hornádu.

Iba mapa

Zobraziť všetko

Vrstvy

Skryť vrstvy

Info

Skryť info

Variant A

Variant B