Plán pre Košice? Aký plán?

Víziu o budúcnosti Košíc určuje aj územný plán. Je to dokument o možnostiach rozvoja území v meste

Odborníci – architekti a urbanisti – berú do úvahy súvislosti všetkých zložiek života v meste a ich vzájomnú previazanosť.

Základom je komplexná mapa mesta. Takto mesto vyjadrí zámer rozvíjať konkrétne územia záväzne, zmysluplne a v kontexte súčasného vývoja svojho okolia.

Prečo potrebujeme nový územný plán?

V súčasnosti fungujeme so štyridsať ročným územným plánom. Ten vychádza z iných spoločenských podmienok a prešiel množstvom zmien a doplnkov, aby spĺňal potreby súčasného mestského života (aktuálny plán je dostupný tu a tu ).

Dnes sa zamýšľame nad tým, ako vnímať mesto ako celok v kontexte 21. storočia.

Znamená to napríklad vyrovnať sa s ústupom industriálnej výroby, dopravnou záťažou a environmentálnymi problémami.

Ako sa pripravuje územný plán?

V roku 2014 mesto vyhlásilo súťaž s cieľom vybrať spracovateľa územného plánu. Súťaž vyhralo Združenie UPN-M KE (Viac informácií o súťaži tu.)

Na základe súťažného návrhu a ďalších prieskumov mesto vytvorilo Zadanie územného plánu. Po pripomienkach obyvateľov a úradov ho zastupiteľstvo schválilo. Zadanie si môžete prečítať tu.)

Následne vznikol Koncept územného plánu – konkrétna podoba možností jeho realizácie v dvoch variantoch.

Tento Koncept je od 12. apríla 2018 do polovice júna 2018 zverejnený (kompletné info tu) a ľudia sa k nemu môžu počas tejto doby oficiálne vyjadriť. Následne proces pokračuje vypracovaním verzie s názvom Návrh. Ten bude taktiež zverejnený a prerokovaný s verejnosťou a úradmi.
Kompletný proces je detailne popísaný tu

2014
  • Výber spracovatela verejným obstarávaním formou sútaže návrhov

2015
  • Prípravné práce

2016
  • Spracovanie Prieskumov a rozborov mesta Košice

  • Spracovanie Zadania pre ÚPN M Košice

  • Prerokovanie a schválenie Zadania pre ÚPN M Košice

2017
  • Spracovanie konceptu ÚPN M Košice vo dvoch variantoch a Správy o hodnotení strategického dokumentu ÚPN M Košice

2018
  • Prerokovanie konceptu ÚPN M Košice a Správy o hodnotení strategického dokumentu ÚPN M Košice

  • Spracovanie a schválenie Súborného stanoviska a pokynov na dopracovanie návrhu ÚPN M Košice

2019
  • Spracovanie návrhu ÚPN M Košice

2020
  • Prerokovanie a schválenie ÚPN M Košice

Čo obsahuje Koncept územného plánu?

Zo Zadania poznáme ciele:

nové priestorové a funkčné usporiadanie mesta tak, aby sme zachovali jeho identitu a obraz,

zameranie na veľké množstvo nevyužívaných plôch, najmä tých v okolí rieky Hornád,

preskúmanie nevyužívaných priemyselných objektov,

zvýšiť množstvo parkov a zelene,

zefektívniť dopravu, najmä vďaka MHD, cyklistickej a pešej infraštruktúry.

...nový územný plán Košíc si kladie za cieľ lepšie zodpovedať aktuálnym potrebám mesta v 21. storočí.

Dva varianty

V tejto fáze urbanisti pripravili dve vízie mesta. Variant A ukazuje mesto so súčasným počtom obyvateľov (približne 240 tisíc).

Variant B predstavuje podobu mesta, ak by jeho počet narástol na 300 tisíc. Odlišuje ich aj spôsob riešenia: variant A určuje funkcie využitia územia konkrétnejšie, zatiaľ čo variant B flexibilnejšie.

Cieľom variantov je otvoriť diskusiu a hľadať najlepšie riešenia, ktoré potom budú zapracované do finálneho návrhu územného plánu.

Kompletné informácie k obom variantom nájdete tu a na www.kosice.sk. Analytické schémy variantov ku kľúčovým témam si môžete pozrieť v mapovej aplikácii.

Viac informácií k jednotlivým témam nájdete v kompletnom Koncepte územného plánu, ktorý si môžete stiahnuť tu.

Ako sa zapojiť?

Územný plán má pre nás jeden zásadný význam: určuje budúcu tvár nášho mesta..

Teraz je čas zamyslieť sa: aké prostredie si do budúcnosti prajeme?

V období od 12. apríla 2018 do polovice júna 2018, máme my, Košičania, možnosť vidieť Koncept územného plánu vystavený v origináli na Magistráte mesta Košice a na www.kosice.sk.

V zjednodušenej podobe je dostupný aj v budove Oskar v Kasárňách Kulturpark a na tomto webe.

Počas tohto obdobia môžete podať na Magistráte mesta Košice pripomienku písomnou formou alebo prostredníctvom tohto formulára.

Aby ste sa mohli s Konceptom lepšie zoznámiť, pripravili sme pre vás zaujímavý sprievodný program počas ktorého sa môžte osobne stretnúť s odborníkmi z oblasti územného plánovania, zúčastniť sa na komentovaných prechádzkach alebo prednáškach spracovateľa.

Pre aktuálny program a informácie navštívte www.facebook.com/planprekosice.

Kto sme?

Sme Spolka – združenie architektiek a sociologičiek, ktoré sa zaoberajú urbanizmom a angažovaním verejnosti do tvorby miest.

Našim cieľom je sprostredkovať verejnosti bližší kontakt s procesom obstarávania nového územného plánu Košíc. Preto sme v spolupráci s mestom a spracovateľmi územného plánu pripravili tento web a výstavu so sprievodným programom.

Viac o našich aktivitách nájdete na tomto odkaze.

Veríme, že vďaka vám podporíme diskusiu a spolu pomôžeme pripraviť lepší územný plán pre naše mesto.

Kontakt

Máte otázky? Vyplňte formulár nižšie, alebo nám napíšte na adresu info@planprekosice.sk

Pre aktuálne informácie sledujte www.facebook.com/planprekosice alebo sa prihláste do newsletteru.